rhy.fi
Seuran säännöt

Säännöt

Metsästys- ja hirvieläinten jahtisäännöt

 

Metsästys seuran alueella

Metsästysajat: Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja ja -rajoituksia. Jouluaatto ja joulupäivä ovat rauhoitettuja.

Rauhoitusalueet:

-        Mustialassa ja Kaukjärvellä on rauhoitettu pienriistan osalta 10-tien eteläpuoli, itäpäässä raja kulkee Sammutinhuollontie-Lamalantie, josta Alhonjokea pitkin Mustialanlampeen. Etelärajana on Kaukjärvi. Rauhoitusalue 10-tie

 

-        Kaukjärvellä on rusakoiden metsästys sallittu. Itäpäässä rajana on koivukuja. Mustialan koulutilalla voidaan kuitenkin järjestää rusakkojahti, mikäli aloite tulee koulutilan taholta. Jahdin yhteyshenkilönä toimii Jere Metsänoja ja Marko Rantanen. Koulutilan alueelta on ns. häiriöjänisten metsästys puutarhoista kuitenkin sallittu.

 

-        Metsäjänistä saa metsästää valtakunnallisten aikojen puitteissa.

 

-        Fasaanin metsästysoikeus on vain fasaanijaoston jäsenillä, sekä niillä henkilöillä, jotka ylläpitävät fasaanin ruokintapaikkaa on oikeus ampua yksi fasaanikukko.

 

-        Teeriä saa ampua kaksi metsästäjää kohden.

 

-        Koppelo rauhoitetaan. Metsokukkoja saa ampua yhden / jäsen. Vieraskorttilaiset eivät saa ampua metsoa. Metsosaalis tulee ilmoittaa seuran puheenjohtajalle tai sihteerille.

 

-        Kaurista saa ampua kaksi aikuista tai neljä vasaa / jäsen. Toiselle kaurista ei saa ampua. Kaatoilmoitukset tulee tehdä suoraan riistanhoitopiirille (netti-ilmoituksena) ja tämän lisäksi seuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Kauris kiintiöksi päätettiin 20 kaurista, jonka jälkeen kauris rauhoitetaan(lehti-ilmoitus). Kaurisjahtiin ei ole oikeutta vieraskortilla. Kauriin kevät metsästys kielletään.

 

-        Kauriin ja valkohäntäpeuran metsästys seuran alueella aloitetaan 1.9.

 

Vieraskortin hinta on 10 € / päivä. Pienpetojen pyyntiin ei tarvitse lunastaa vieraskorttia, kun pyynti tapahtuu seuran jäsenen läsnäollessä.

Metsästysaluekartta hirvialueiden osalta näkyy Oma Riista -palvelussa kaikille, jotka kuuluvat hirvi- ja/tai peurajahtiporukoihin. Oma Riista -palveluun pitää kirjautua henkilökohtaisesti. 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös